30.08.2017

 

HENKEL – BOSCH HŰSÉGPROGRAM

Vigye haza a BOSCH KÉZISZERSZÁMOK EGYIKÉT!

VÁSÁROLJON LOCTITE® KARBANTARTÁSI TERMÉKEKET ÉS VIGYE HAZA AZ ÉRTÉKES BOSCH KÉZISZERSZÁMOK EGYIKÉT!

Vásároljon bármelyik magyarországi üzletben az akcióban résztvevő termékekből* és nettó 5 000 Ft-onként 1 ponttal jutalmazzuk meg. Gyűjtse pontjait és váltsa be értékes Bosch kéziszerszámokra**! ÚJ HIBRID termékeink vásárlásakor dupla ponttal jutalmazzuk.
A pontokat kérje a pénztárnál! A vásárlást igazoló számlát őrizze meg!

 

Promóció időtartama:
2017. július 1 – október 31. Beváltás: 2017. július 1. és november 15. között, illetve a készlet erejéig.
Amennyiben a Játékos által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.
*Az akcióban résztvevő termékekről érdeklődjön viszonteladó partnereinknél vagy a www.loctite.hu/husegprogram oldalon.
** A Bosch termékek részletes leírását keresse a http://www.bosch-professional.hu weboldalon.


Választható ajándékok:

 • 20 pont - X-Line Titanium 103 részes tartozék készlet vagy Dremel 3000 multifunkciós szerszám tartozékokkal
 • 40 pont - GOP 30-28 multi cutter vágószerszám kartonban vagy ROTAK 34 fűnyíró
 • 60 pont - GAS 15 nedves/száraz porszívó vagy GSR 120 Akkus fúrócsavarozó + GWS 12V-76 akkus sarokcsiszoló  + 2x 2,0 Ah; L-BOXXBAN

 

A Henkel Magyarország Kft. által szervezett „Henkel – Bosch Hűségprogram” pontgyűjtő játék hivatalos játékszabálya


1. A pontgyűjtő szervezője

A „Henkel – Bosch Hűségprogram” pontgyűjtő játék (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Henkel Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Dávid F. u. 6.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-168340; adószám: 10783050-2-44 (a továbbiakban: „Szervező").

2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik illetve bármely vállalkozás, ami Magyarországon székhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;
 • azon cégek és személyek valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások;
  azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából illetve azok érdekeltségi körében működő vállalkozások.

  3. A Játék és a pontbeváltás időtartama

  A Játék 2017. július 1. napjától 2017. október 31. napjáig.

  A pontbeváltás 2017. július 1. napjától 2017. november 15. napjáig, illetve a készlet erejéig tart. Amennyiben a Játékos által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.

  4. A Játékban résztvevő termékek

  A Játékban bármely a Játék időtartama alatt vásárolt, a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt Loctite karbantartási termékek vesznek részt. A Játékban résztvevő termékek pontos listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Játékban a Szervező által forgalmazott más termékek és közvetlenül a Szervezőtől vásárolt termékek nem vesznek részt.

  5. A nyerésre való pályázat menete:

  A Játékban az a személy vehet részt, aki a Játékban részt vevő, 4. pont alatti terméket vásárol valamely magyarországi üzletben. Minden nettó 5000 Ft értékű vásárlás után egy pont, azaz egy darab gyűjtőmatrica gyűjthető. A Játékos a vásárláskor kérje el a gyűjtőmatricákat illetve a gyűjtőfüzetet a pénztárnál. A matricákkal gyűjtött pontok a 6. pont alatti ajándékokra válthatóak be.

  A beváltás úgy történik, hogy a vásárlással illetve vásárlásokkal összegyűjtött matricákat illetve a Játékos adataival (név, cím, telefonszám) kitöltött gyűjtőfüzetet a választott ajándék megjelölésével a Játékos juttassa el abba az üzletbe, melynek pecsétje a gyűjtőfüzeten szerepel. A vásárlást igazoló blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a beváltani kívánt ajándékra való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben az ajándékra való jogosultság igazolására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás az akciós időtartamban, az akcióban résztvevő kereskedelmi egységek egyikében történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt.

  Az ajándék átvételére az jogosult, aki a megfelelő számú gyűjtőmatricával ellátott pontgyűjtő füzetet, annak legalább kötelező sorait megfelelően kitöltve eljuttatta a füzeten megjelölt üzletbe (pecsét).

  Csak olyan pályázatot áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a Játékos személye egyértelműen beazonosítható. A vonalkód gyűjtő füzet nem megfelelő illetve hibás kitöltéséért Szervező nem felel.

  A bármilyen módon hamisított vagy manipulált matricák érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban részt vevő matricák érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a pályázat tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. Minden ajándék átvételének feltétele az érvényes pályázat megadott címre és határidőre történő eljuttatása.

  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani illetve kárigényt érvényesíteni.

  6. Ajándékok és a hozzájuk tartozó pontértékek

  20 db matrica/pont – 1. kategória
  X-Line Titanium 103 részes tartozék készlet vagy Dremel 3000 multifunkciós szerszám tartozékokkal

  40 db matrica/pont – 2. kategória
  GOP 30-28 multi cutter vágószerszám kartonban vagy ROTAK 34 fűnyíró

  60 db matrica/pont – 3. kategória

  GAS 15 nedves/száraz porszívó vagy GML 12 V-10 + GSR 12V-15 akkus rádió + akkus csavarozó 2x2,0AH L-Boxx -ban

  Amennyiben a Játékos által megjelölt ajándék már nincs készleten, részére a Szervező helyettesítő terméket ajánl fel.

  Az ajándékok a honlapon megtekinthetőek (http://www.bosch-professional.hu). Az ajándékok átvételére a Szervező képviselőinek közreműködésével a Játékos székhelyén/ lakóhelyén kerül sor a gyűjtőfüzet leadását követő 3 hónapon belül.

  Szervező az ajándékok átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

  Az ajándékok pénzre és más ajándékra át nem válthatók.

  Az ajándékokat átvevő Játékos az ajándékkal kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között az ajándék gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét az ajándék átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint az ajándék használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

  A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy az ajándékok átadására az ajándékok átvételére nyitva álló határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így az ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az ajándék átvételére kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

  7. Az ajándékra való jogosultság ellenőrzése

  Szervező a beérkezett pontgyűjtő füzetek alapján ellenőrizheti az ajándékra való jogosultságot, melynek keretében bekérheti a Játékostól a vonatkozó vásárlások számláit. Ez esetben a Játékos az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát vagy annak másolatát nevével, címével, telefonszámával "Loctite hűségprogram" jeligével ellátva az értesítést követő 15 napon belül a következő címre: Henkel Magyarország 1519 Budapest, Pf. 429. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

  A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. Az ajándék átadására ezt követően kerül sor.

  Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a Játékos pályázatának beérkezésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

  8. Adózási kérdések

  Az ajándék esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

  A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

  Az ajándék megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

  9. Adatkezelés

  A Játékos a pályázat elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. A Játék lebonyolítását követő 6 (hat) hónap elteltével a megadott személyes adatokat töröljük.

  A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  a) a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (név, vezetéknév, telefon, e-mail cím);

  b) a Szervező ezen adatokat a későbbiekben Szervező által forgalmazott termékekkel kapcsolatos direkt marketing anyagok küldésére felhasználja.

  Az adatszolgáltatás önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán, a személyes adatainak regisztráció során történő megadásán alapul. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy Bírósághoz fordulhat.

  Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84896/2015.

  Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet valamint kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím: Henkel Magyarország. Kft. 1519 Budapest, Pf. 429; e-mail cím: loctite.hu@henkel.com). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

  Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy Bírósághoz fordulhat.

  10. Vegyes rendelkezések:

  A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

  A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a (www.loctite.hu/husegprogram) honlapon.

  Budapest, 2017. május 19.

  HENKEL Magyarország Kft.

  Szervező